Blog WordPress

Lập trình wordpress

Chuỗi video lập trình wordpress, Lập trình plugin và theme wordpress Chuỗi video lập trình wordpress, Lập trình plugin và theme wordpress, video hướng dẫn bạn cách tư duy lập trình ít tốn bộ nhớ...

Cách việt hóa nhanh một plugin wordpress

Cách việt hóa nhanh một plugin wordpress Đây là cách mà khogiaodien.net thường dùng để dịch lại các plugin chưa hỗ trợ tiếng việt Bước 1 Cài các plugin sau và 1 trang web (...

Hướng dẫn tạo shop bán acc game

Có 2 lựa chọn để bạn tạo shop bán acc game tự động thẻ cào Cách 1: Sử dụng công cụ tạo shop tự đông chỉ 100k  ( 15 giây có shop để cấu hình...