Điều khoản dịch vụ

Bạn không được download code và chia sẽ lên Internet với bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, tài khoản của bạn sẽ bị khoá và bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. I. Quy định về xử lý khiếu nại 1. Những trường … Đọc tiếp Điều khoản dịch vụ