Các bước để cài Directadmin trên Centos7 , để cài thành công bạn cần chuẩn bị 1 VPS,1 key licence bản quyền của directadmin và 1 tên miền để chạy VPS này, có thể tạo bằng subdomain để thuận lợi quản lý

Đầu tiên chúng ta sẽ đặt mua VPS tại các website nước ngoài có sẵn hệ điều hành centos, các bạn lần lược chọn vào các  link liên kết giới thiệu ( nếu gặp khó khăn inbox facebook mình dưới chân trang sẽ hỗ trợ bạn cài khi mua từ các link trên)

Hướng dẫn cài Directadmin trên VPS Centos7 dành cho người không chuyên

Đầu tiền: tải phần mềm để kết nối đến VPS

Để cài đặt đầu tiên bạn tải phần mềm http://www.putty.org/  tạo puttygen để truy cập SSH

Bước 1. Chọn mua VPS bạn có thể chọn các nhà cung cấp sau lưu ý VPS phải có Ram trên 1G mới có thể cài được directadmin

DIGITAL OCEAN ( add )

Vultr

Bước 2: Sau khi đặt mua xong VPS bạn đã có địa chỉ IP của VPS bạn sẽ tiến hành mua license của Directamin bản quyền

Bạn có thể mua tại các nhà cấp sau:

https://nhanhoa.com/license/direct-admin.html
https://www.bkns.vn/phan-mem/directadmin.html

Ngoài ra bạn khogiaodien.net có hơn tăng hơn 10 key license bản quyền sử dụng trọn đời các bạn liên hệ facebook để nhận key nhé  , đăt biệt mình hỗ trợ các bạn cài đặt free (sau khi đổi IP khác bạn vẫn có thể sử dụng key này lại)

Bước 3: Thực hiện kết nối đến SSH 

Kết nối đến SSH bằng phần mềm putty bằng tài khoản root ( đây là tài khoản lúc bạn đặt mua VPS và nhà cung cấp gửi tự động qua email đây là tài khoản quan trọng thứ 2 sau tài khoản login trên website của DIGITAL OCEAN, Hoặc VULTR)

Ở bài viêt này tôi sẽ tiến hành cài đặt cho VPS của với các thông tin sau

Hostname: s3.hostviet.pro
Client ID: 52365
License ID: 157837234
HĐH: centost7
y,n : Y ( yes là tiếp tục)
APACHE: 2.3 ( chọn máy chủ)
PHP 5.6 ( chọn bản php)
eth0: 123.456.789.454 ( đây là địa chỉ ip VPS)

Sau khi kết nối thành công các bạn copy toàn code dưới đây chọn vào màn hình paste (dán vào và enter) ĐỐI VỚI CENTOS7

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel  
wget http://www.directadmin.com/setup.sh  
chmod 755 setup.sh  
./setup.sh

Quá trình cài đặt sẽ được chạy tự động khoảng 20 phút là cài xong directadmin

Trong quá trình cài đặt bạn sẽ điền các thông số theo yêu cầu

 

Vậy là quá trình cài đặt thành công chúng ta sẽ tiến hành cài tường lửa CFS và mở các port cần thiết để có thể truy cập hosting trên trình duyệt

Ví dụ:  s3.hostviet.pro:2222

wget http://files.directadmin.com/services/all/csf/csf_install.sh  
/bin/sh ./csf_install.sh
chkconfig --level 235 csf on  
service csf restart

/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT  
/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT  
/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT  
/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT 
/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 465 -j ACCEPT
/sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 587 -j ACCEPT  
service iptables save

sudo systemctl start firewalld.service
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=2222/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=25/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=465/tcp
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=587/tcp
sudo firewall-cmd --reload