Cách quản trị website bán acc game
để quản trị website bán acc game bạn cần xem qua khóa học quản trị wordpress cơ bản ở đây

  1. Bước 1: xem 6 video quản trị wordpress cơ bản
  2. Bước 2: xem tất cả các video về bán hàng để biết cách thay đổi bố cục của web ( bỏ qua phần đăng bài woocomerce)
  3. Bước 3 : Cho phép đăng ký thành viên
  4. Bước 4: Việt hóa Code Shop
  5. Bước 5: Đăng nhập facebook
  6. Bước 6: Cách đăng bán acc

Hướng dẫn đăng acc game