Lọc kết quả

Khóa Học Quản Trị Website WordPress Cơ Bản

Khóa Học Quản Trị Website WordPress Cơ Bản Được biên soạn bởi Khogiaodien.net

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1:Đăng nhập quản trị WordPress
  • Bài 2:Bảng tin và tùy chọn cài đặt WordPress
  • Bài 3:Thành viên – Gói mở rộng, Giao diện WordPress
  • Bài 4:Công cụ, phương tiện, phản hồi WordPress
  • Bài 5:Bài Viết, Chuyên Mục, Trang WordPress
  • Bài 6:Menu và Widget WordPress

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Thành thạo quản trị WordPress

YÊU CẦU THAM GIA: 

NỘI DUNG THỰC HÀNH