Quản lý tiền và danh sách nạp thẻ trên website sử dụng giao diện bán acc game LOL
https://khogiaodien.net/downloads/full-code-web-ban-acc-game-lien-minh-lol

Đây là một số chức năng trong theme bán acc game bằng cào

1.Quản lý thẻ cào thành viên đã nạp

Quản lý tiền và danh sách nạp thẻ trên website
Plugin Quản lý danh sách đã nạp thẻ trên website giúp bạn dễ dàng quản lý ai đã nạp thẻ

2.Quản lý tiền của thành viên

Quản lý tiền và danh sách nạp thẻ trên website
Plugin Quản lý tiền của từng thành viên( bạn có thể tăng thêm tiền cho thành viên bằng cách bấm vào dấu + để test chức năng đặt mua account)

3.Quản lý tiền và ID của từng thành viên 

Quản lý tiền và danh sách nạp thẻ trên website
Download mẫu website tại đây : https://khogiaodien.net/downloads/full-code-web-ban-acc-game-lien-minh-lol